نویسنده = سید سروش قاضی نوری
تعداد مقالات: 3
1. تاثیر حاکمیت شرکتی بر تلاشهای نوآورانه شرکت‌های فعال در بازار بورس و اوراق بهادار تهران

دوره 8، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 99-126

مهدی الیاسی؛ حسین میرزایی؛ سید یحیی حساس یگانه؛ سید سروش قاضی نوری


2. بررسی قابلیت‌های شرکتهای کوچک و متوسط فناور در شکل‌گیری و تداوم همکاری‌های فناورانه : مطالعه‌ای چند موردی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1-25

علی صمیمی؛ سید سروش قاضی نوری؛ هاشم معزز؛ مهدی کشمیری


3. یادگیری سیاستی در سیاستهای توسعه فناوری و نوآوری ایران (مطالعه قوانین برنامه سوم، چهارم و پنجم توسعه)

دوره 6، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 1-30

کیارش فرتاش؛ مهدی الیاسی؛ سید سروش قاضی نوری؛ سید حبیب ا... طباطبائیان