نویسنده = مهدی گودرزی
تعداد مقالات: 2
1. عوامل مؤثر بر موفقیت شتاب دهنده های حوزه زیست فناوری در ایران

دوره 7، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 95-112

مهدی گودرزی؛ محمد نقی زاده؛ احسان بیگلر


2. الگویی برای دسته‌بندی و مطالعه عوامل موثر بر موفقیت شبکه های همکاری بین المللی

دوره 5، شماره 1، بهار 1395، صفحه 129-150

رضا اسدی فرد؛ امین چوخاچی زاده مقدم؛ مهدی گودرزی