نویسنده = اصغر مشبکی
تعداد مقالات: 3
1. طراحی مدل جمع سپاری فراکتالی به کمک تکنیک ارزیابی اثرات سریع و مدل چهار سطحی کانونی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 95-126

حسین ممتاز؛ غلامرضا هاشم زاده؛ اصغر مشبکی؛ کیامرث فتحی هفشجانی


2. طراحی و ارزیابی الگو مفهومی تدوین راهبرد داستانسرایی جهت مدیریت دانش

دوره 2، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 125-148

صبا صارمی نیا؛ اصغر مشبکی؛ وحید دلاوری


3. بررسی و مطالعه ارتباط قابلیت های هوش هیجانی با کارآفرینی سازمانی؛ مطالعه موردی صنعت خودروی های تجاری در ایران

دوره 1، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 39-64

حسین نوروزی؛ اصغر مشبکی؛ سید حمید خداداد حسینی؛ اسدالله کردنائیج