نویسنده = طاهره میرعمادی
تعداد مقالات: 4
1. تحلیلی بر توسعه فناوری پهپاد در ایران با تاکید بر رویکرد مدیریت راهبردی جاویژه

دوره 8، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 103-128

مهدی بهارلو؛ طاهره میرعمادی؛ مهدی الیاسی؛ علیرضا بوشهری


2. توسعه مدل نظام نوآوری فناورانه رادیودارو در ایران با تأکید بر ابعاد فراملی

دوره 8، شماره 1، بهار 1398، صفحه 57-88

سعیده لرستانی؛ محمود یحیی زاده فر؛ طاهره میرعمادی؛ محسن علیزاده ثانی


3. تحلیل ساختاری- کارکردی نظام نوآوری فناورانه بالگرد در ایران

دوره 7، شماره 1، بهار 1397، صفحه 33-56

طاهره میرعمادی؛ مهدی بهارلو؛ مریم بهزادی‌راد


4. تحلیل نظام نوآوری فناورانه سیستم های خورشیدی فتوولتاییک در ایران

دوره 6، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1-28

زهره رحیمی راد؛ محمود یحیی زاده فر؛ طاهره میرعمادی؛ مهرداد مدهوشی