نویسنده = علی مبین دهکردی
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی و اولویت بندی مولفه های موثر بر انتقال موفق نانوفناوری

دوره 4، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 75-96

مرتضی اکبری؛ لیلا مهرابی فیروزآباد؛ علی مبین دهکردی


2. نوآوری اجتماعی: کنکاشی بر مفهوم سازی مبتنی بر تحلیل محتوای تعاریف

دوره 4، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 115-134

علی مبین دهکردی؛ مهران کشتکار هرانکی