نویسنده = مهدی محمدی
تعداد مقالات: 10
2. الگوی هم‌تکاملی ترتیبات نهادی و توسعه فناوری کشاورزی شورزیست در ایران

دوره 9، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 89-112

احمد الهیاری؛ مهدی محمدی؛ مهدی الیاسی


3. مدل مفهومی تجاری‌سازی شرکت‌های کوچک نرم‌افزاری- مطالعه موردی توسعه‌دهندگان اپلیکیشن

دوره 9، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 101-138

شهاب اشراقی؛ رضا بندریان؛ مهدی محمدی؛ الهی شعبان


4. چارچوب مفهومی شکل‌گیری زیست‌بوم‌های کارآفرینی دانشگاه پایه شهر تهران

دوره 8، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 33-60

علی محقر؛ مهدی محمدی؛ نیما مختارزاده؛ روح اله شهیدی پور


6. دسته‌بندی ابزارهای سیاست نوآوری تقاضامحور با استفاده از رویکرد فراترکیب

دوره 6، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 109-138

مصطفی محسنی کیاسری؛ مهدی محمدی؛ احمد جعفر نژاد؛ نیما مختارزاده؛ رضا اسدی فرد


8. ارائه مدلی برای بازشدن نظام نوآوری بخش دفاعی ایران

دوره 3، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 23-48

عباس منتظری؛ حسین خنیفر؛ مهدی الیاسی؛ مهدی محمدی


9. مفهوم سازی مدیریت فناوری مبتنی بر رویکرد تحلیل محتوا و خوشه سازی سازه های تعاریف

دوره 3، شماره 1، بهار 1393، صفحه 101-124

مهدی محمدی؛ سعید روشنی؛ نفیسه رضائی نیک


10. ارائه مدلی برای انتخاب روش مناسب قیمت گذاری و ارزش گذاری فناوری (مطالعه موردی کاشی نانو آنتی باکتریال)

دوره 2، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 51-71

محمدعلی شفیعا؛ مهدی محمدی؛ امیر الداغی؛ عقیل حمیدی