نویسنده = رضا رادفر
تعداد مقالات: 2
1. عوامل مؤثر در ایجاد توانمندیهای نوآوری (مطالعه موردی یک مرکز پژوهشی صنعت هوایی در ایران)

دوره 3، شماره 1، بهار 1393، صفحه 75-100

ابراهیم هاشم زاده؛ روح اله حاجی حسینی؛ رضا رادفر؛ کرامت ملک زاده


2. تبیین کارکردهاى مدیریت فناورى در توسعه محصول جدید با روش تحلیل سلسله مراتبى فازى

دوره 1، شماره 1، پاییز 1391، صفحه 41-60

سعید جعفری خانشیر؛ رضا رادفر؛ رضا حسنوی