نویسنده = علی اصغر سعدآبادی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیلی بر فرایندهای توسعه محصول جدید در صنایع غذایی (مطالعه شرکت‌های صنایع غذایی استان تهران)

دوره 9، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 127-150

مصطفی محسنی کیاسری؛ کیارش فرتاش؛ محسن مرادیان؛ علی اصغر سعدآبادی


2. نقش توانمندی مدیریت فناوری در فرآیند توسعه محصولات جدید دفاعی (یافته های تجربی)

دوره 5، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 135-162

کیارش فرتاش؛ مصطفی محسنی کیاسری؛ علی اصغر سعدآبادی