نویسنده = احمد جعفرنژاد
تعداد مقالات: 2
1. ارائه مدل توسعه‌ی توانمندی‌های فناورانه فضایی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 53-75

شاپور کرامت؛ منوچهر منطقی؛ احمد جعفرنژاد


2. رویکردی فرایندی به برنامه ریزی فناوری در سطح فرابنگاهی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 99-120

نیما مختارزاده؛ محمد رضا آراستی؛ سیدمصطفی رضوی؛ احمد جعفرنژاد