نویسنده = کامران فیضی
تعداد مقالات: 2
1. ارائه یک مدل تامین مالی برای شرکتهای کوچک و متوسط در زنجیره تامین

دوره 9، شماره 3، آذر 1399، صفحه 139-170

حمید مرادی؛ محمد علی خاتمی فیروزآبادی؛ کامران فیضی


2. بررسی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر سازوکار به‌کارگیری رویکرد نوآوریِ باز در صنعت هوایی ایران

دوره 2، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 1-26

حسین خسروپور؛ کامران فیضی؛ سید کمال طبائیان