نویسنده = Alireza Motameni
تعداد مقالات: 1
1. فراترکیب عوامل موفقیت تجاری‌سازی محصولات با فناوری پیشرفته

دوره 5، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 19-54

بهمن حاجی پور؛ علیرضا موتمنی؛ سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی