نویسنده = کامبیز طالبی
تعداد مقالات: 1
1. الگویی برای تصمیم‌گیری ایجاد کسب و کار جدید با رویکرد نظریه داده‌بنیاد

دوره 5، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 109-134

مهدی زیودار؛ نرگس ایمانی پور؛ کامبیز طالبی؛ سید رسول حسینی