نویسنده = مهدی بهارلو
تعداد مقالات: 2
1. تحلیلی بر توسعه فناوری پهپاد در ایران با تاکید بر رویکرد مدیریت راهبردی جاویژه

دوره 8، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 103-128

مهدی بهارلو؛ طاهره میرعمادی؛ مهدی الیاسی؛ علیرضا بوشهری


2. تحلیل ساختاری- کارکردی نظام نوآوری فناورانه بالگرد در ایران

دوره 7، شماره 1، بهار 1397، صفحه 33-56

طاهره میرعمادی؛ مهدی بهارلو؛ مریم بهزادی‌راد