نویسنده = هاشم معزز
تعداد مقالات: 2
1. بررسی قابلیت‌های شرکتهای کوچک و متوسط فناور در شکل‌گیری و تداوم همکاری‌های فناورانه : مطالعه‌ای چند موردی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1-25

علی صمیمی؛ سید سروش قاضی نوری؛ هاشم معزز؛ مهدی کشمیری


2. چالش های شکل دهی شبکه همکاری مهندسی شده (مطالعه موردی شبکه همکاری شرکت پویندگان راه سعادت)

دوره 7، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 85-112

هاشم معزز؛ محمد ترابی خرق؛ هادی نیلفروشان؛ سید محمد صاحبکار خراسانی