نویسنده = کریم زاهدی خوزانی
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی موج های نوآوری نظامی در کشور مبتنی بر اندیشه‌های فرمانده معظم کل قوا

دوره 8، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 123-149

خلیل نوروزی؛ کریم زاهدی خوزانی؛ مجتبی علویان