نویسنده = روح اله شهیدی پور
تعداد مقالات: 1
1. چارچوب مفهومی شکل‌گیری زیست‌بوم‌های کارآفرینی دانشگاه پایه شهر تهران

دوره 8، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 51-75

علی محقر؛ مهدی محمدی؛ نیما مختارزاده؛ روح اله شهیدی پور