کلیدواژه‌ها = آینده
تعداد مقالات: 1
1. الگویی برای توسعه آینده بنیان مدیریت دانش؛ مورد پژوهی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی

دوره 7، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 113-142

احمد برومند کاخکی؛ نیلوفر رادنژاد؛ امیر ناصر اخوان؛ محمدجواد مستوفی