کلیدواژه‌ها = اتحادهای فناوری‌محور
تعداد مقالات: 1
1. چارچوب طراحی سازمان در اتحادهای استراتژیک بین‌المللی مبتنی بر فناوری

دوره 7، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 29-50

سید حسین جلالی؛ طهمورث حسنقلی پور