کلیدواژه‌ها = فناوری
تعداد مقالات: 8
1. فراترکیب عوامل موفقیت تجاری‌سازی محصولات با فناوری پیشرفته

دوره 5، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 19-54

بهمن حاجی پور؛ علیرضا موتمنی؛ سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی


2. عوامل مؤثر بر ادامه فعالیت و رشد استارت‌آپ‌های کشاورزی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 1-18

زهرا یوسفی؛ نادر نادری؛ بیژن رضایی


3. نقش توانمندی مدیریت فناوری در فرآیند توسعه محصولات جدید دفاعی (یافته های تجربی)

دوره 5، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 135-162

کیارش فرتاش؛ مصطفی محسنی کیاسری؛ علی اصغر سعدآبادی


4. ارزیابی و اولویت بندی مولفه های موثر بر انتقال موفق نانوفناوری

دوره 4، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 75-96

مرتضی اکبری؛ لیلا مهرابی فیروزآباد؛ علی مبین دهکردی


5. عوامل مؤثر در ایجاد توانمندیهای نوآوری (مطالعه موردی یک مرکز پژوهشی صنعت هوایی در ایران)

دوره 3، شماره 1، بهار 1393، صفحه 75-100

ابراهیم هاشم زاده؛ روح اله حاجی حسینی؛ رضا رادفر؛ کرامت ملک زاده


7. تاثیر هماهنگی راهبردهای فناوری و بنگاه بر عملکرد بنگاه ها

دوره 1، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 17-387

سید محمد اعرابی؛ بامداد صوفی؛ جمشید صالح صدقیانی؛ علیرضا بوشهری


8. فناوری های صنعت هوایی از منظر پارادایم های جامعه شناختی

دوره 1، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 65-82

محمد علی سرلک؛ سید علی اکبر احمدی؛ امیرحسین امیرخانی؛ امیر نیکزاد