کلیدواژه‌ها = یادگیری سازمانی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر هوش هیجانی بر یادگیری سازمانی با تأکید بر نقش فرهنگ مشارکتی (مطالعه موردی یک سازمان دولتی)

دوره 3، شماره 1، بهار 1393، صفحه 125-146

محمد ابراهیم سنجقی؛ سید محمد جواد غضنفری؛ افسانه سعیدی زاده