کلیدواژه‌ها = مالکیت معنوی
تعداد مقالات: 1
1. ارائه یک مدل پشتیبانی تصمیم جهت توزیع منافع حاصل از نوآوری باز

دوره 9، شماره 3، آذر 1399، صفحه 79-100

سجاد رحمان زاده؛ میرسامان پیشوایی؛ محمدرضا رسولی