کلیدواژه‌ها = کارکردهاى مدیریت فناورى
تعداد مقالات: 1
1. تبیین کارکردهاى مدیریت فناورى در توسعه محصول جدید با روش تحلیل سلسله مراتبى فازى

دوره 1، شماره 1، پاییز 1391، صفحه 41-60

سعید جعفری خانشیر؛ رضا رادفر؛ رضا حسنوی