کلیدواژه‌ها = سازمان کثرتگرا
تعداد مقالات: 1
1. طراحى مدل سازمان کثرت‌گرا درصنعت هوایى

دوره 1، شماره 1، پاییز 1391، صفحه 99-124

محمد علی سرلک؛ سید علی اکبر احمدی؛ امیرحسین امیرخانی؛ امیر نیکزاد