کلیدواژه‌ها = نوآوری باز
تعداد مقالات: 9
1. ارائه یک مدل پشتیبانی تصمیم جهت توزیع منافع حاصل از نوآوری باز

دوره 9، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 79-100

سجاد رحمان زاده؛ میرسامان پیشوایی؛ محمدرضا رسولی


2. ارائه یک چارچوب مفهومی برای مدیریت سبد پروژه‌های نوآوری باز در شرکت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات

دوره 9، شماره 1، بهار 1399، صفحه 23-57

شارا آقاجانیان؛ سیدکمال طبائیان؛ رضا رادفر؛ سید محمد سید حسینی


4. استراتژی های راه انداری یک کسب و کار پلتفرمی در صنعت بانکی و پرداخت

دوره 7، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 142-168

کاظم کیال؛ امیر البدوی


5. تأثیر عوامل زمینه‌ای بیرونی بر اتخاذ نوآوری باز با تأکید بر ویژگی‌های بخش: شواهدی از شرکت‌های بخش مواد پیشرفته در ایران

دوره 5، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 1-31

جواد مشایخ؛ سید حبیب‌اله طباطبائیان؛ مقصود امیری؛ محمود مهرداد شکریه


7. ارائه مدلی برای بازشدن نظام نوآوری بخش دفاعی ایران

دوره 3، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 23-48

عباس منتظری؛ حسین خنیفر؛ مهدی الیاسی؛ مهدی محمدی


8. بررسی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر سازوکار به‌کارگیری رویکرد نوآوریِ باز در صنعت هوایی ایران

دوره 2، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 1-26

حسین خسروپور؛ کامران فیضی؛ سید کمال طبائیان


9. بررسی عوامل موفقیت بنگاه‌های واسطه‌ای نوآوری باز (مطالعه موردی شبکه شرکت‌های نانو فناوری کشور)

دوره 2، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 25-44

منوچهر منطقی؛ عباس طلوعی اشلقی؛ بنیامین مشیری