کلیدواژه‌ها = رویکرد فرایندی
تعداد مقالات: 1
1. رویکردی فرایندی به برنامه ریزی فناوری در سطح فرابنگاهی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 99-120

نیما مختارزاده؛ محمد رضا آراستی؛ سیدمصطفی رضوی؛ احمد جعفرنژاد