کلیدواژه‌ها = نظام بخشی نوآوری
تعداد مقالات: 2
1. پنجره فرصت‌های همپایی فناوری نانوالیاف در ایران از منظر نظام بخشی نوآوری

دوره 7، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-28

عماد احمدوند؛ رضا سلامی؛ حبیب الله طباطبائیان؛ جهانیار بامداد صوفی


2. بررسی عوامل موثر بر شکل گیری و توسعه خوشه بالگرد کشور

دوره 3، شماره 1، بهار 1393، صفحه 23-45

ابوالفضل کزازی؛ سیدحبیبالله طباطبائیان؛ مقصود امیری؛ مهدی شیرازی شایسته