کلیدواژه‌ها = محصولات نوآورانه
تعداد مقالات: 1
1. توسعه محصولات نوآورانه: اثر بازارگرایی درونی و نقش میانجی هوش سازمانی

دوره 3، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 49-72

عبدالمجید مصلح؛ احمد اله یاری بوزنجانی