کلیدواژه‌ها = فرا ترکیب
تعداد مقالات: 1
1. فراترکیب مدل های نوآوری منطقه ای مروری بر سال های 2013-1990

دوره 3، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 25-56

رضا نقی زاده؛ شعبان الهی؛ منوچهر منطقی؛ سید سپهر قاضی نوری