کلیدواژه‌ها = نوآوری اجتماعی
تعداد مقالات: 3
1. مشارکت مردمی در نوآوری اجتماعی

دوره 8، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-20

علی رضا چیت سازیان؛ محمدعلی صادقی کیا


2. نوآوری اجتماعی: کنکاشی بر مفهوم سازی مبتنی بر تحلیل محتوای تعاریف

دوره 4، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 115-134

علی مبین دهکردی؛ مهران کشتکار هرانکی