کلیدواژه‌ها = تهران
تعداد مقالات: 1
1. تحلیلی بر فرایندهای توسعه محصول جدید در صنایع غذایی (مطالعه شرکت‌های صنایع غذایی استان تهران)

دوره 9، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 127-150

مصطفی محسنی کیاسری؛ کیارش فرتاش؛ محسن مرادیان؛ علی اصغر سعدآبادی