کلیدواژه‌ها = عوامل موثر بر سرریز فناورانه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل شکل گیری سرریزهای فناورانه حاصل از سرمایه گذاری مستقیم خارجی در مناطق آزاد ایران

دوره 4، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 23-46

مهیار خادم؛ محمدرضا رضوی؛ یگانه سادات موسوی جهرمی