کلیدواژه‌ها = قابلیت نوآوری
تعداد مقالات: 1
1. آینده نگاری تاثیر فناوریهای همگرا بر سیاستهای دولت در قابلیت آفرینی نوآورانه

دوره 7، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 131-160

هدایت کارگر شورکی؛ سید حبیب اله میرغفوری؛ علی محمد سلطانی؛ حبیب زارع