موضوعات = نوآوری راهبردی و خلق قدرت
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی موج های نوآوری نظامی در کشور مبتنی بر اندیشه‌های فرمانده معظم کل قوا

دوره 8، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 123-149

خلیل نوروزی؛ کریم زاهدی خوزانی؛ مجتبی علویان


2. چارچوب طراحی سازمان در اتحادهای استراتژیک بین‌المللی مبتنی بر فناوری

دوره 7، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 29-50

سید حسین جلالی؛ طهمورث حسنقلی پور