موضوعات = سرمایه گذاری روی نوآوری
تعداد مقالات: 1
1. انتخاب سبد حوزه های کسب و کاری برای یک صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر ایرانی

دوره 5، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 117-142

محمدرضا کریمی صدر؛ علی بنیادی نائینی