موضوعات = نوآوری باز و شبکه های نوآوری
تعداد مقالات: 4
1. چالش های شکل دهی شبکه همکاری مهندسی شده (مطالعه موردی شبکه همکاری شرکت پویندگان راه سعادت)

دوره 7، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 85-112

هاشم معزز؛ محمد ترابی خرق؛ هادی نیلفروشان؛ سید محمد صاحبکار خراسانی


2. استراتژی های راه انداری یک کسب و کار پلتفرمی در صنعت بانکی و پرداخت

دوره 7، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 142-168

کاظم کیال؛ امیر البدوی


3. تأثیر عوامل زمینه‌ای بیرونی بر اتخاذ نوآوری باز با تأکید بر ویژگی‌های بخش: شواهدی از شرکت‌های بخش مواد پیشرفته در ایران

دوره 5، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 1-31

جواد مشایخ؛ سید حبیب‌اله طباطبائیان؛ مقصود امیری؛ محمود مهرداد شکریه


4. الگویی برای دسته‌بندی و مطالعه عوامل موثر بر موفقیت شبکه های همکاری بین المللی

دوره 5، شماره 1، بهار 1395، صفحه 129-150

رضا اسدی فرد؛ امین چوخاچی زاده مقدم؛ مهدی گودرزی