موضوعات = توسعه محصول، خدمت و فرآیند جدید
تعداد مقالات: 3
1. عوامل کلیدی موفقیت پروژه‌های طراحی‌محصول با رویکرد جمع‌سپاری در صنعت فناوری اطلاعات

دوره 7، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 51-84

مرتضی سلطانی؛ میثم شفیعی رودپشتی؛ سید جاوید حسینی


2. الگوی توسعه خدمت جدید در اپراتوری تلفن همراه ایران

دوره 7، شماره 1، بهار 1397، صفحه 119-152

مجید حسنی پارسا؛ مهدی الیاسی؛ سید حبیب ا... طباطبائیان؛ پیام حنفی زاده


3. نقش توانمندی مدیریت فناوری در فرآیند توسعه محصولات جدید دفاعی (یافته های تجربی)

دوره 5، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 135-162

کیارش فرتاش؛ مصطفی محسنی کیاسری؛ علی اصغر سعدآبادی