موضوعات = توسعه فناوری جدید
ارایه مدل سرمایه ساختاری با محوریت انتقال فناوری در صنایع پتروشیمی ایران

دوره 11، شماره 2، تیر 1401

میلاد غلام نژاد؛ مسعود موحدی؛ منوچهر منطقی؛ شهرام علی یاری


پیش‌بینی ضریب نفوذ نسل پنجم شبکه ارتباطی (5G) در ایران

دوره 8، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 108-128

زهرا کوشکی؛ رقیه جدا؛ محمد دین دوست؛ غزاله محسنی


آسیب شناسی روش های انتقال فنّاوری در صنعت مواد غذائی و آشامیدنی با بکارگیری الگوی CIPP

دوره 6، شماره 3، آذر 1396، صفحه 81-112

غلامرضا حاصلی؛ سعید حکمی نسب؛ علی اکبر حسنی