تعداد مقالات: 224

1. نقش و تاثیر عوامل سازمانى موثر بر موفقیت نوآورى در صنعت دفاعى

دوره 1، شماره 1، پاییز 1391، صفحه 1-20

فرهاد نظری زاده؛ محمد مهدی نژاد نوری؛ سید رضا حجازی


5. بررسی وضعیت نوآوری در خوشه صنعتی نساجی یزد

دوره 2، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 1-25

صباح قادریان؛ محسن گلرومفرد


6. بررسی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر سازوکار به‌کارگیری رویکرد نوآوریِ باز در صنعت هوایی ایران

دوره 2، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 1-26

حسین خسروپور؛ کامران فیضی؛ سید کمال طبائیان


8. تحلیل خردمایه های سیاستی اقتصاد متعارف در حوزة سیاستگذاری علم، فناوری و نوآوری مبتنی بر روش زمینه محور

دوره 3، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 1-22

سید سپهر قاضی نوری؛ میثم نریمانی؛ زهرا افشاری افشاری؛ علی رضا حسن زاده


9. پیکربندی سازوکارهای کنترلی در شرکتهای نوآور

دوره 3، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 1-32

سید محمود حسینی؛ علی رضائیان؛ منیژه قر هچه؛ عیسی پریزادی


11. بررسی تأثیر منابع شرکت و متغیرهای محیطی در تجاری سازی محصول جدید در مرکز ملی علوم و فنون لیزر ایران

دوره 4، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-24

سیدحسن نبوی؛ علیرضا ثابتی فرد؛ داود غیاثوند؛ شادی قریشی


12. موج های سه گانه گذار در صنعت دفاعی ایران با نگاهی خاص به صنعت ضد زره

دوره 4، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 1-34

جواد وزیری؛ سیدسپهر قاضی نوری؛ سیدمحمدامین قانعی راد؛ حمیدرضا فرتوک زاده


13. بررسی انطباقی سبک نوآوری و سبک مدیریت منابع انسانی در شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک های علم و فناوری

دوره 4، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 1-22

وجه الله قربانی زاده؛ راحله منتظر؛ میرعلی سیدنقوی؛ داوود حسین پور


14. رابطه میان زیرساخت های رایج نوآوری، ظرفیت جذب و عملکرد نوآورانه در سطح ملی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 1-30

شعبان الهی؛ نادیا کلانتری؛ عادل آذر؛ محمد حسن زاده


15. سرمقاله: ساختاردهی یک مقاله علمی-پژوهشی برای انتشار موفق آن

دوره 5، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-7

سیدکمال طبائیان؛ مسعود قاراخانی


16. تأثیر عوامل زمینه‌ای بیرونی بر اتخاذ نوآوری باز با تأکید بر ویژگی‌های بخش: شواهدی از شرکت‌های بخش مواد پیشرفته در ایران

دوره 5، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 1-31

جواد مشایخ؛ سید حبیب‌اله طباطبائیان؛ مقصود امیری؛ محمود مهرداد شکریه


18. عوامل مؤثر بر ادامه فعالیت و رشد استارت‌آپ‌های کشاورزی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 1-18

زهرا یوسفی؛ نادر نادری؛ بیژن رضایی


19. سرمقاله: راهکارهای بهبود ضریب تاثیر مقالات علمی

دوره 6، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-6

علی بنیادی نائینی؛ حامد اسفندی


20. یادگیری سیاستی در سیاستهای توسعه فناوری و نوآوری ایران (مطالعه قوانین برنامه سوم، چهارم و پنجم توسعه)

دوره 6، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 1-30

کیارش فرتاش؛ مهدی الیاسی؛ سید سروش قاضی نوری؛ سید حبیب ا... طباطبائیان


21. چارچوب تحلیلی زیست‌بوم همکاری‌های فناورانه بین شرکت‌های بزرگ و شرکت‌های کوچک فناوری‌محور

دوره 7، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-32

شعبان الهی؛ آرمان خالدی؛ مهدی مجیدپور؛ رضا اسدی فرد


22. تحلیلی از نظام نوآوری فناورانه در تولید زیست‎فرآورده‎ها (با تمرکز بر واکسن‎های انسانی)

دوره 6، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 1-26

وحید مرندی؛ سید حبیب ا... طباطبائیان؛ پریوش جعفری؛ مرتضی آذرنوش


23. تحلیل نظام نوآوری فناورانه سیستم های خورشیدی فتوولتاییک در ایران

دوره 6، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1-28

زهره رحیمی راد؛ محمود یحیی زاده فر؛ طاهره میرعمادی؛ مهرداد مدهوشی


24. واکاوی مفهوم و ابعاد دیپلماسی علم و فناوری مبتنی بر رویکرد فراترکیب

دوره 7، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 1-24

عفت نوروزی؛ جواد مشایخ؛ مصطفی محسنی کیاسری


25. پنجره فرصت‌های همپایی فناوری نانوالیاف در ایران از منظر نظام بخشی نوآوری

دوره 7، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-28

عماد احمدوند؛ رضا سلامی؛ حبیب الله طباطبائیان؛ جهانیار بامداد صوفی