دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. مدل مفهومی تجاری‌سازی شرکت‌های کوچک نرم‌افزاری- مطالعه موردی توسعه‌دهندگان اپلیکیشن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1399

شهاب اشراقی؛ رضا بندریان؛ مهدی محمدی؛ شعبان الهی


2. شناسایی و مدلسازی شاخص های موثر در طراحی فرایند توسعه محصولات پیچیده هوافضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1399

علی کاظم زاده؛ منوچهر منطقی؛ عباس طلوعی اشلقی؛ جهانگیر جدی


3. ارائه یک مدل تامین مالی برای شرکتهای کوچک و متوسط در زنجیره تامین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1399

حمید مرادی؛ محمد علی خاتمی فیروزآبادی؛ کامران فیضی