دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. شناسایی روش تصمیم‌گیری ارزیاب‌ها در فرایند انتخاب متقاضیان پیش‌شتاب‌دهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 بهمن 1400

آرمین خالقی؛ نیلوفر سلاجقه


2. ارایه مدل سرمایه ساختاری با محوریت انتقال فناوری در صنایع پتروشیمی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1400

میلاد غلام نژاد؛ مسعود موحدی؛ منوچهر منطقی؛ شهرام علی یاری


3. شناسایی چالش‌های موثر بر نوآوری اجتماعی در بستر یک سازمان اجتماعی (مورد مطالعه:کمیته امداد امام خمینی(ره))

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1400

علی افروزنیا؛ غلامرضا جندقی؛ حسن زارعی متین


4. شناسایی مؤلفه‌های کلیدی توسعه کسب‌وکارهای خدماتی مبتنی بر فناوری اطلاعات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1400

حسین حاجی پورفرد؛ بهزاد سلطانی؛ عباس طلوعی اشلقی؛ سید حبیب الله طباطبائیان


5. شناسایی چالش‌های فرایندی در توسعه محصولات دانش بنیان مقابله با بیماری کووید- 19 در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1400

حمیدرضا طهوری؛ زینب ذوالفعلی


6. نوآوری باز در بنگاه‌های کوچک و متوسط صنعت طلای یزد مبتنی بر مرور نظام‌مند و نقشه‌شناختی فازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1400

حبیب زارع احمدآبادی؛ علی کریمی زارچی؛ سید حبیب اله میرغفوری؛ سیدحیدر میرفخرالدینی


7. بررسی ساختار حکمرانی سیاستگذاری فناوری و نوآوری در کشور مبتنی بر تحلیل شبکه‌های سیاستی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1400

زهره کریم میان؛ نگار فلاحتی


8. ارائه چارچوبی پابرجا برای لایه های کسب و کار اپراتورهای تلفن همراه در گذار به سمت موبایل باند پهن: مورد مطالعه همراه اول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1400

بیتا کمالی سراج؛ جهانیار بامداد صوفی؛ مهدی الیاسی؛ ابولفضل کزازی


9. عوامل موثر بر یادگیری فناورانه شرکت‌ها در پروژه‌های همکاری تحقیقاتی با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی (مورد مطالعه: صنایع نفت، گاز و پتروشیمی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1400

مسعود احمدی؛ محمد نقی زاده؛ سید سروش قاضی نوری؛ مهدی گودرزی؛ سعید پاک سرشت