دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. تحلیل بن‌بست‌های تنظیم‌گری کسب‌وکارهای پلتفرمی حمل و نقل در ایران با چارچوب ائتلاف مدافع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مرداد 1400

جواد سلطان زاده؛ مهدی الیاسی؛ میثم نریمانی


2. مدل نوآوری پایدار برای کسب و کارهای کوچک و متوسط در بخش صنایع غذایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1400

حبیب زارع احمدآبادی؛ محمد کاظم عطاران؛ علیرضا ناصرصدر آبادی؛ داود عندلیب اردکانی


3. موانع نوآوری و اولویت بندی آن ها در کسب و کارهای خانوادگی کارآفرینان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1400

زهرا شریفی مرجقل؛ محمود مرادی؛ مصطفی ابراهیم پور ازبری


4. شناسایی خطاهای شناختی مذاکرات کارآفرینانه با تمرکز بر پروژه‌های تأمین مالی جمعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1400

الی ازنب؛ بهزاد محمدیان؛ آصف کریمی


5. تحلیل ترکیب تیم های کارآفرین در نوآفرین ها با استفاده از روش فراترکیب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1400

حسین رحمان سرشت؛ سید سروش قاضی نوری؛ شهرام خلیل نژاد؛ صبا کاکاپور