دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

نوآوری باز در بنگاه‌های کوچک و متوسط صنعت طلای یزد مبتنی بر مرور نظام‌مند و نقشه‌شناختی فازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1400

حبیب زارع احمدآبادی؛ علی کریمی زارچی؛ سید حبیب اله میرغفوری؛ سیدحیدر میرفخرالدینی


پیشران ها و پسران های نوآوری دیجیتال باز در صنعت بانکداری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1401

جواد رادسعید؛ احمد ودادی؛ جلال حقیقت منفرد


پیشران ها و موانع موفقیت پروژه‌های تحقیق و توسعه سازمان‌های پژوهش و فناوری (مورد مطالعه: جهاد دانشگاهی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1401

امیر طیاری؛ جواد پورکریمی؛ کاووس حیدری


تقویت روابط در شبکه‌های همکاری علم و فناوری: مطالعه شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1401

سیدحامد مزارعی؛ رضا اسدی فرد؛ آرمان خالدی؛ مهدی پاکزاد بناب


عوامل موثر بر موفقیت شرکت‌های دانش‌بنیان (مورد مطالعه: مراکز رشد سازمان پژوهش‌های علمی صنعتی ایران و پارک علم و فناوری استان گیلان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1401

نگین فلاح حقیقی؛ قاسم رمضانپور نرگسی؛ زینب شریفی