تعداد مقالات: 183
126. اولویت بندی چالش های توسعه و موفقیت شرکت های زایشی در حوزه زیست فناوری

دوره 5، شماره 1، بهار 1395، صفحه 83-102

محمد نقی زاده؛ مهدی اوجانی؛ سهراب آقازاده؛ عاطیه صفردوست؛ کامیار غفاریان


127. عوامل مؤثر بر موفقیت شتاب دهنده های حوزه زیست فناوری در ایران

دوره 7، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 95-112

مهدی گودرزی؛ محمد نقی زاده؛ احسان بیگلر


129. رویکردی فرایندی به برنامه ریزی فناوری در سطح فرابنگاهی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 99-120

نیما مختارزاده؛ محمد رضا آراستی؛ سیدمصطفی رضوی؛ احمد جعفرنژاد


130. چارچوب مفهومی تحلیل بینسیستمی هولونیک: مطالعه نظری رابطه نظام مالی و نظام نوآوری

دوره 2، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 99-124

روح اله ابوجعفری؛ شعبان الهی؛ عادل پیغامی؛ کاظم یاوری


131. تاثیر حاکمیت شرکتی بر تلاشهای نوآورانه شرکت‌های فعال در بازار بورس و اوراق بهادار تهران

دوره 8، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 99-126

مهدی الیاسی؛ حسین میرزایی؛ سید یحیی حساس یگانه؛ سید سروش قاضی نوری


133. طراحی سیستم تصمیم گیری جهت اولویت بندی فناوری های مناسب مدیریت دانش در شرکت های بیمه

دوره 2، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 101-122

الهام فلاح؛ علیرضا حسن زاده؛ آمنه خدیور؛ بهنام مولوی


134. ارائه یک مدل مفهومی برای اثربخش نمودن واسط دانشی در فرآیند اشتراک دانش

دوره 3، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 101-120

احسان وزیری گودرزی؛ فرزاد موحدی صبحانی


135. جستاری در آموزش های تحصیلات تکمیلی مدیریت فناوری در جهان: یک مطالعه تطبیقی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 101-130

سید محمد حسین شجاعی؛ سید حامد مزارعی


136. طراحی و تبیین الگوی مناسب ﻧﻮآوری در ارتش ﺑﺮ مبنای تدابیر فرمانده کل قوا (ﻣﺪ ﻇﻠﻪ)

دوره 5، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 101-124

امید اردلان؛ سید مهدی الوانی؛ ناصر شهلائی


137. ارائه چارچوبی از ابزارهای سیاستی علم و فناوری، با استفاده از رویکرد فراترکیب

دوره 3، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 103-124

ناصر نوروزی؛ شعبان الهی؛ علیرضا حسن زاده؛ حجت الله حاجی حسینی


138. تحلیلی بر توسعه فناوری پهپاد در ایران با تاکید بر رویکرد مدیریت راهبردی جاویژه

دوره 8، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 103-128

مهدی بهارلو؛ طاهره میرعمادی؛ مهدی الیاسی؛ علیرضا بوشهری


139. بررسی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت نوآوری در صنعت پهپاد ایران

دوره 4، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 107-130

حسین دانش کهن؛ مهدی الیاسی؛ نازنین پیله وری؛ سید محمد طباطبایی بافقی


142. الگویی برای تصمیم‌گیری ایجاد کسب و کار جدید با رویکرد نظریه داده‌بنیاد

دوره 5، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 109-134

مهدی زیودار؛ نرگس ایمانی پور؛ کامبیز طالبی؛ سید رسول حسینی


143. دسته‌بندی ابزارهای سیاست نوآوری تقاضامحور با استفاده از رویکرد فراترکیب

دوره 6، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 109-138

مصطفی محسنی کیاسری؛ مهدی محمدی؛ احمد جعفر نژاد؛ نیما مختارزاده؛ رضا اسدی فرد


145. الگویی برای توسعه آینده بنیان مدیریت دانش؛ مورد پژوهی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی

دوره 7، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 113-142

احمد برومند کاخکی؛ نیلوفر رادنژاد؛ امیر ناصر اخوان؛ محمدجواد مستوفی


146. نوآوری اجتماعی: کنکاشی بر مفهوم سازی مبتنی بر تحلیل محتوای تعاریف

دوره 4، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 115-134

علی مبین دهکردی؛ مهران کشتکار هرانکی


147. انتخاب سبد حوزه های کسب و کاری برای یک صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر ایرانی

دوره 5، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 117-142

محمدرضا کریمی صدر؛ علی بنیادی نائینی


148. الگوی توسعه خدمت جدید در اپراتوری تلفن همراه ایران

دوره 7، شماره 1، بهار 1397، صفحه 119-152

مجید حسنی پارسا؛ مهدی الیاسی؛ سید حبیب ا... طباطبائیان؛ پیام حنفی زاده


149. شناسایی موج های نوآوری نظامی در کشور مبتنی بر اندیشه‌های فرمانده معظم کل قوا

دوره 8، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 123-149

خلیل نوروزی؛ کریم زاهدی خوزانی؛ مجتبی علویان


150. بررسی تأثیر هوش هیجانی بر یادگیری سازمانی با تأکید بر نقش فرهنگ مشارکتی (مطالعه موردی یک سازمان دولتی)

دوره 3، شماره 1، بهار 1393، صفحه 125-146

محمد ابراهیم سنجقی؛ سید محمد جواد غضنفری؛ افسانه سعیدی زاده