تعداد مقالات: 183
151. شناسایی و اولویت بندی خدمات تجاری سازی مورد نیاز واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

دوره 6، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 137-161

هاشم آقازاده؛ محمد رحیم اسفیدانی؛ میثم محمدی؛ حسین زادبر


152. طراحى مدل سازمان کثرت‌گرا درصنعت هوایى

دوره 1، شماره 1، پاییز 1391، صفحه 99-124

محمد علی سرلک؛ سید علی اکبر احمدی؛ امیرحسین امیرخانی؛ امیر نیکزاد


153. مفهوم سازی مدیریت فناوری مبتنی بر رویکرد تحلیل محتوا و خوشه سازی سازه های تعاریف

دوره 3، شماره 1، بهار 1393، صفحه 101-124

مهدی محمدی؛ سعید روشنی؛ نفیسه رضائی نیک


157. پیش‌بینی ضریب نفوذ نسل پنجم شبکه ارتباطی (5G) در ایران

دوره 8، شماره 1، بهار 1398، صفحه 108-128

زهرا کوشکی؛ رقیه جدا؛ محمد دین دوست؛ غزاله محسنی


159. ارائه مدلی برای تحلیل ریسک اتحادهای راهبردی و فناورانه

دوره 4، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 119-140

نیما مختارزاده؛ شاپور کرامت


160. الگوی تصمیم‏ گیری شرکت‏های کوچک و متوسط دانش بنیان در شرایط پیچیده و عدم قطعیت عمیق

دوره 2، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 121-150

فاطمه مشهدی حاجی علی؛ مجتبی رفیعی؛ مصطفی علیمیری


162. تدوین راهبرد مدیریت دانش در یک آزمایشگاه تحقیقاتی- صنعتی با بهرهگیری از رویکرد پویا

دوره 2، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 123-146

بهنام مولوی؛ فرشید قنبرپور؛ رضا انصاری


163. طراحی و ارزیابی الگو مفهومی تدوین راهبرد داستانسرایی جهت مدیریت دانش

دوره 2، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 125-148

صبا صارمی نیا؛ اصغر مشبکی؛ وحید دلاوری


164. تجربه آها! کارآفرینانه: رویکرد ترکیبی علومِ شناختی، جامعه شناسی و روانشناسی به کارآفرینی

دوره 3، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 125-144

سعید رضایی؛ آرمین خالقی؛ فاطمه عیوضی


165. آمادگی آینده بنگاه: ارائه مفهوم و شاخص ترکیبی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 125-153

امیر قدیری؛ سید حبیب ا... طباطبائیان؛ مهدی محمدی؛ محمدمهدی ذوالفقارزاده؛ امیر ناظمی


167. نگاشت عوامل مؤثر بر خلق پتنت با رویکرد فرا ترکیب

دوره 8، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 129-166

محمد علی فرهنگ نژاد؛ شعبان الهی؛ سید سپهر قاضی نوری؛ مهدی مجیدپور


168. اولویت بندی عوامل اثرگذار بر ارزیابی طرح های سرمایه گذاری خطرپذیر

دوره 3، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 131-152

شهرزاد درخشان؛ پرستو محمدی


169. گونه شناسی فرآیندهای موفق نوآوری دفاعی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران

دوره 4، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 131-154

ابوطالب شفقت؛ مهدی الیاسی؛ سیدحبیب الله طباطبائیان؛ جهانیار بامداد صوفی


170. آینده نگاری تاثیر فناوریهای همگرا بر سیاستهای دولت در قابلیت آفرینی نوآورانه

دوره 7، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 131-160

هدایت کارگر شورکی؛ سید حبیب اله میرغفوری؛ علی محمد سلطانی؛ حبیب زارع


171. ارائه مدل انتقال فناوری از بخش تحقیق و توسعه به صنعت در صنایع دفاعی

دوره 4، شماره 1، بهار 1394، صفحه 133-160

محمد فروزنده؛ سید مهدی قنادیان؛ محمدرضا هوشمند


172. تاثیر سلامت سازمانی بر کارآفرینی سازمانی، نقش میانجی: جو خلاقیت

دوره 4، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 135-153

علی نصراصفهانی؛ مجتبی فرخی؛ زینب امیری؛ روح الله سلحشوری


173. نقش توانمندی مدیریت فناوری در فرآیند توسعه محصولات جدید دفاعی (یافته های تجربی)

دوره 5، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 135-162

کیارش فرتاش؛ مصطفی محسنی کیاسری؛ علی اصغر سعدآبادی


175. بررسی چرایی عدم پذیرش فناوری آبیاری قطرهای توسط کشاورزان در شهرستان سلماس

دوره 6، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 141-168

پوریا چوبچیان؛ مهدی کیامهر؛ علی ملکی