ارزش‌گذاری کسب‌وکارهای نوپا در دور اول تأمین مالی خطرپذیر با در نظر گرفتن اختیارات حقیقی قبل و بعد از تجاری‌سازی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

ارزش‌گذاری کسب‌وکارهای نوپا به سبب وجود عدم اطمینان بالا در خصوص آینده آن‌ها امری پیچیده و موضوعی مهم در مذاکرات میان کارآفرینان و سرمایه‌گذاران خطرپذیر بوده است. در تحقیق پیش رو، با در نظر گرفتن عدم اطمینان‌های موجود در دور اول تأمین مالی و نیز انعطاف‌پذیری موجود برای سرمایه‌گذاران خطرپذیر در مراحل قبل (اختیار رها کردن) و بعد (اختیار توسعه) از تجاری‌سازی محصول، رویکرد جدیدی برای تعیین ارزش کسب‌وکارهای نوپا، ارائه گردید. به دلیل عدم وجود جواب تحلیلی برای رویکرد توسعه داده‌شده، از روش عددی شبیه‌سازی مونت‌کارلو حداقل مربعات (لانگ اشتاف-شوارتر) برای حل آن استفاده شد. مقایسه نتایج حاصل از مدل با نتایج سه سناریو دیگر، مؤید نقش و اهمیت انعطاف‌پذیری‌های مذکور در اتخاذ تصمیم سرمایه‌گذاری خطرپذیر در کسب‌وکارهای نوپا می‌باشد. در بخش پایانی نیز پیشنهادهایی برای توسعه مدل تحت شرایط رقابتی و یا توسعه آن برای سایر مراحل سرمایه‌گذاری ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Startup valuation in the first round of venture financing by considering real options before and after commercialization

چکیده [English]

Startup valuation in venture capital investment has been a complex and important issue in negotiations between entrepreneurs and venture capitalists due to the high degree of uncertainty about their future. Considering the uncertainty in the first round of financing as well as the flexibility available to venture capitalists in the previous (abandon option) and the subsequent (expand option) stages of product commercialization in this research, we present a new approach to determining the value of startup companies. Due to the lack of an analytical solution for the developed approach, the numerical method of least squares Monte-Carlo simulation (Longstaff-Schwartz) was used to solve it. Comparing the result of the model with the results of three other scenarios confirms the role and importance of the aforementioned flexibilities in the making of a venture investment decision. Finally, there were suggestions for developing an approach under competitive interactions or developing it for other stages of investment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Valuation
  • Venture Capital
  • abandon option
  • expand option
  • Least Square Monte-Carlo (LSM)