الگوی هم‌تکاملی ترتیبات نهادی و توسعه فناوری کشاورزی شورزیست در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دبیرخانه شورای توسعه سواحل مکران

2 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

3 استادیار، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

با توجه به اهمیت روزافزون توسعه فناوری گیاهان شورزیست و اهلی‌سازی هالوفیت‌های غیربومی، این مقاله سعی دارد بر اساس رویکرد هم‌تکاملی توسعه فناوریها و نهادها، پاسخی برای این پرسش بیابد که چرا در ایران توسعه و پذیرش این فناوری به سطح آزمایشگاهی محدود شده است.
برای یافتن پاسخ این پرسش، بر اساس تحقیق آمیخته اکتشافی، در ابتدا با مرور مبانی نظری، اجزا و سازه‌های الگوی هم‌تکاملی شناسایی شده و با استفاده از تحلیل نقشه‌شناختی‌فازی و نیز مرور تاریخی رویدادها، مسیرها و نحوه تاثیرگذاری متقابل میان نهادها با هم و نهادها با فناوری گیاهان شورزیست مشخص شده است. تبیین مسیرهای هم‌تکاملی، این امکان را برای سیاستگذاران علم و فناوری فراهم می‌کند تا در راستای بهبود کارکردهای نظام‌های نوآوری‌، تصمیمات مناسبتری را برای رفع شکست‌های‌سیستمی توسعه‌فناوری اتخاذ نمایند.
این تحقیق نشان می‌دهد که در الگوی هم‌تکاملی، پژوهشگران دانشگاهی، کارآفرینان‌نهادی و نهادهای واسطه‌ای در شکل‌گیری و تحولات مسیرهای هم‌تکاملی موثر واقع شده‌اند. سه مسیر مختلف قابل شناسایی می‌باشند که در مواردی ارتباط ضعیفی میان آنان برقرار شده است. ارتباط ضعیف و عدم هم‌افزایی میان مسیرهای طرف‌های عرضه و تقاضای فناوری، از دلایل عدم‌توفیق کامل توسعه فناوری گیاهان شورزیست می‌باشد که خود عمدتا ناشی از فقدان نهادحکمرانی مرتبط با فناوری در وزارت جهادکشاورزی و نیز ناآگاهی محققان و کارآفرینان نهادی از الگوهای هم‌تکاملی و در نتیجه عدم شکل گیری نهادهای مناسب پشتیبان می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The pattern of institutional and technological coevolution,Fuzzy Cognitive Mapping approach (Case Study: Haluculture in Iran)

نویسندگان [English]

  • Ahmad Allahyari 1
  • Mehdi Mohammadi 2
  • Mehdi Elyasi 3
1 Mokran development council
2 Professor at Management faculty of Tehran universit
3 Assistant Professor, faculty of accounting and management, Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

Considering the importance of developing salinity plant technology and domestication of non-native halophytes in Iran, based on coevolutionary approach to technology and institutional arrangements, this article tries to respond the question why this technology has remained at the laboratory level?
In order to explain the reasons for the lack of optimal development of this field of technology
using the mixed exploratory method, the literature and some empirical studies related to the research topic,
were reviewed and structures of the patterns of technology and institutional arrangements coevolution were determined. Then using fuzzy cognitive map method, effective factors and evolutionary pathways were described.
This research shows that, academic researchers, institutional entrepreneurs and intermediary institutions have been more effective than any other institution in all of them.
In this coevolutionary pattern, three different paths can be identified that in some cases there are weak connections between them. Weak connections between supply and demand side paths ,is one of the reasons for the failure of the development of plant technology is salinity which is mainly due to the lack of technology-related governing body in the Ministry of Jihad Agriculture and ignoring evolutionary patterns by researchers and institutional entrepreneurs .consequently lack of appropriate supportive institutions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Co-evolution
  • Institutional Arrangements
  • technology
  • Haluculture
  • FCM