چارچوب مفهومی تدوین راهبرد تجاری‌سازی نوآوری فناورانه بر اساس دیدگاه مبسوط به تجاری‌سازی در استارت‌آپ‌های فناورانه حوزه بالادستی صنعت نفت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه توسعه کسب و کار، دپارتمان مدیریت فناوری، پژوهشگاه صنعت نفت

2 دانش آموخته دانشگاه تهران

3 گروه مدیریت فناوری دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

4 برنامه ریزی

چکیده

با وجود تأکید ادبیات بر لزوم وجود استارت‌آپ‌های فناورانه در حوزه بالادستی صنعت نفت، این شرکت‌ها نمی‌توانند از منافع نوآوری‌های فناورانه خود بهره‌مند شوند و با چالش جدی در تجاری‌سازی این نوآوری‌ها روبه‌رو هستند و عمدتاً توسط شرکت‌های استقراریافته بزرگ که صاحب دارایی‌های مکمل هستند، تصاحب شده و منافع آنها استثمار می‌شود.
در چارچوب‌های تجاری‌سازی موجود در ادبیات، الزامات و شرایط محیطی و محاطی این صنعت لحاظ نشده است. از این رو، در این تحقیق با بررسی هشت پروژه از چهار شرکت فعال در حوزه بالادستی صنعت نفت، ضمن شناخت گزینه‌های راهبردی تجاری‌سازی و عوامل مؤثر درون و برون‌سازمانی، چارچوب مفهومی تدوین راهبرد تجاری‌سازی نوآوری فناورانه در حوزه بالادستی صنعت نفت بررسی شد.
این تحقیق بر مبنای روش تحقیق مطالعه موردی بسط‌یافته انجام و از شیوه کدگذاری در تحلیل داده‌ها استفاده شد. در یافته‌های تحقیق علاوه بر چارچوب مفهومی، فلوچارت تصمیم‌گیری به دست آمد که برای انتخاب گزینه راهبردی تجاری‌سازی توسط مدیران و صاحبان استارت‌آپ‌ها به کار می‌رود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Conceptual framework for developing a commercialization strategy for technological innovation based on extensive view on commercialization in technological startups of the upstream petroleum Industry

نویسندگان [English]

 • reza bandarian 1
 • shahab eshraqi 2
 • Mehdi Mohammadi 3
 • Asghar oghalaiee 4
1 Commercialization and Business Development Department, Technology Management Division, Research Institute of Petroleum Industry
2 university of tehran
3 Tehran University
4 Planing
چکیده [English]

Despite the literature's emphasis on the need for technological start-ups in the upstream petroleum industry, these companies cannot benefit of their technological innovations and face serious challenges in commercializing their innovations. They are mainly acquired and their beneftins exploited by large established companies that own complementary assets.
In the context of commercialization in the literature, the internal and external requirements of the industry are not taken into account. Therefore, in this study, by examining eight projects from four active companies in the upstream petroleum industry, while recognizing the strategic options of commercialization and effective factors within and outside the organization, the conceptual framework of planning a commercialization strategy for technological innovation in the upstream petroleum industry was examined.
This research was based on the extended case study method and the coding method was used in data analysis. According to the findings, in addition to the conceptual framework, flowchart for decision-making was obtained to select the commercialization strategic option by managers and start-up owners.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Commercialization
 • Commercialization Strategy developing
 • Technological Innovation
 • Startup
 • Upstream petroleum industry
 • تاریخ دریافت: 31 اردیبهشت 1399
 • تاریخ بازنگری: 16 اسفند 1399
 • تاریخ پذیرش: 31 فروردین 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 01 خرداد 1400