الگوهای سیاست‌گذاری منطقه‌ای علم، فناوری و نوآوری در سطح آموزش عالی؛ سناریوپردازی به روش نقشه شناختی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

2 پژوهشگر پژوهشکده چشم‌انداز و آینده‌پژوهی

3 هیات علمی

چکیده

نظر به روندهای جهانی آموزش عالی و ارتقای پاسخگویی اجتماعی و اقتصادی دانشگاه‌ها به جامعه پیرامونی، پیاده‌سازی ساختار مدیریت منطقه‌ای یکی از تصمیم‌های کلان آموزش عالی کشور بوده است. این تصمیم نیازمند واکاوی بیشتری بر اساس رفتار بازیگران کلیدی آموزش عالی است که پیامدهای خواسته و ناخواسته آن در رویکرد آینده‌پژوهی شناخته می‌گردد. در این تحقیق با استفاده از سناریوپردازی مبتنی بر نقشه شناختی فازی، رفتارهای وزارتخانه در پیاده‌سازی نظام حکمرانی منطقه‌ای (بند اول سند آمایش آموزش عالی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی) بررسی شده و با کشف رابطه علّی میان ۱۳ پیشران، سه سناریو آمایش سلسله‌مراتبی، آمایش ارگانیک و آمایش نظارت‌گرایانه (ترکیبی متعادل)، برای 5 تا 10 سال آینده محتمل تعیین شدند. در این تحقیق علاوه بر مطالعات کتابخانه‌ای، از گروه متمرکز، پرسشنامه و مصاحبه عمیق نیز برای نمره‌گذاری میزان اهمیت و همچنین اعتباردهی به نقشه شناختی فازی بهره‌ گرفته شده است. محاسبات نرم‌افزار Mental Modeler نشان داد که الگوی موجود در سناریوی سوم مطلوبیت بیشتری برای پیاده‌سازی نظام حکمرانی منطقه‌ای آموزش عالی را داراست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Regional Policy models for implementing STI in higher education system; Fuzzy Cognitive Map based Scenario method

نویسندگان [English]

  • Reza Naghizadeh 1
  • Ahmad Borumand Kakhki 2
  • HOUSHANG HEIDARI 3
  • NASER BAGHERIMOGHADAM 3
  • AMIR NAZEMI 3
1 Faculty member of NRISP
2 Institute of Vision and Futures Studies Researcher
3 FACULTY MEMBER OF NRISP
چکیده [English]

In view of the global trends in higher education and the promotion of social and economic accountability of universities, the implementation of regional management structure has been one of the major decisions of higher education in the country. This decision requires further analysis based on the behavior of key actors in higher education, whose desired and unintended consequences in the future research approach are known. In this research, using fuzzy cognitive map based scenario planning, the behaviors of the ministry in implementing the regional governance system are investigated and three scenarios are arranged: Hierarchical, Organic and Balanced next 5 to 10 years. In this research, in addition to library studies, focus groups, questionnaire and in-depth interviews have been used to score the importance as well as validate the fuzzy cognitive map. Mental Modeler software calculations showed that the policy model in the third scenario is more desirable for implementing the regional governance of higher education system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Higher education spatial planning
  • Regional Governance
  • Futures Studies
  • Fuzzy cognitive map
  • Scenario