شناسایی روش تصمیم‌گیری ارزیاب‌ها در فرایند انتخاب متقاضیان پیش‌شتاب‌دهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی

2 عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه شیراز

چکیده

شتاب‌دهنده‌ها که در سال‌های اخیر به عنوان یکی از بازیگران اصلی اکوسیستم‌های کارآفرینی جایگاه ویژه‌ای کسب نموده‌اند، از فرآیند ارزیابی و انتخاب متمایزی نسبت به سایر مدل‌های پرورش کسب‌وکار مانند مراکز رشد استفاده می‌کنند. علت اصلی این موضوع در عدم‌قطعیت بالای کسب‌وکار نوپا در مراحل اولیه شکل‌گیری است. لذا برای ارزیابی کسب‌و‌کارهای نوپا برای ورود به شتاب‌دهنده ارزیاب‌ها باید روش‌هایی را توسعه دهند که با اطلاعات ناقص و محدود و تغییرپذیری بالا تناسب داشته باشد. پژوهش حاضر با هدف شناخت چگونگی تصمیم‌گیری ارزیاب‌های خبره در پذیرش یا عدم‌پذیرش متقاضیان پیش‌شتابدهی از روش پژوهشی تحلیل پروتکل‌های کلامی بهره گرفته است. با بررسی 32 پروتکل کلامی حاصل از تصمیم‌گیری ارزیاب‌های شتاب‌دهنده‌های حوزه فناوری اطلاعات شهر تهران در سال 1398 مشخص شد که آن‌ها به جای تمرکز بر چندین معیار بر اساس روش تصمیم‌گیری مبتنی بر یک دلیل صرفا با یافتن یک مشکل غیرقابل حل تصمیم به عدم‌پذیرش می‌گیرند. این موضوع نشان می‌دهد که وجه مشترک تصمیم‌گیری در ارزیابی پیش‌شتابدهی در روش تصمیم‌گیری است که ارزیاب‌های خبره آن را به کار می‌برند. نوآوری این پژوهش را می‌توان در استفاده از روش تحلیل پروتکل‌های کلامی در چارچوب عقلانیت اکولوژیکی برای توصیف چگونگی تصمیم‌گیری در فرایند پیش‌شتابدهی دانست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An Investigation of Assessors Decision-Making in Pre-acceleration’s Selection Process

نویسندگان [English]

  • Armin Khaleghi 1
  • Niloofar Salajegheh 2
1 Faculty Member,, Faculty of Management, Kharazmi University
2 Faculty Member,, Faculty of Economics Management and Social Sciences, Shiraz University
چکیده [English]

Abstract

Accelerators have become an important player in entrepreneurial ecosystems recently. These startup support organizations use a different evaluation and selection process than other business incubation models such as incubators. The main reason for this difference is the high uncertainty of the startups in the early stages. Therefore, in order to evaluate startup applicants, assessors must develop methods that are appropriate for decision making with incomplete and limited information and high variability. This study aimed to identify how expert assessors decide whether to accept or reject an applicant for the pre-acceleration. Examining the 32 verbal protocols from IT accelerators in Tehran it was found that they use the “one reason decision making”, which consists of search, stop, and decision rules. The innovation of this research can be considered in the use of think aloud method and analysis of verbal protocols in the framework of ecological rationality.

Keywords: Pre-acceleration selection process ,Pre-acceleration, Decision-making under uncertainty, VPA

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pre-acceleration selection process
  • Pre-acceleration
  • Heuristics
  • Decision-making under uncertainty
  • تاریخ دریافت: 10 مرداد 1400
  • تاریخ بازنگری: 21 آذر 1400
  • تاریخ پذیرش: 27 دی 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 24 بهمن 1400