ارائه چارچوبی پابرجا برای لایه های کسب و کار اپراتورهای تلفن همراه در گذار به سمت موبایل باند پهن: مورد مطالعه همراه اول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 علامه طباطبایی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

3 استادیار، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

4 استاد، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

برتری اپراتورهای تلفن همراه در زنجیره ارزش در خطر است و اکثر اپراتورهای تلفن همراه هنوز راه نوآورانه‌ای برای پاسخ دادن به این چالش پیدا نکرده‌اند. هدف این تحقیق شناسایی گام ها و مراحل مدل پابرجای کسب و کار شرکتهای اپراتوری تلفن همراه ایران در مواجهه با فناوری موبایل پهن باند می‌باشد. پژوهش حاضر کیفی- کمی از نوع کاربردی است که از رویکرد آینده پژوهی استفاده نموده است. در این پژوهش از 2 پرسشنامه استفاده شد. پرسشنامه اول جهت شناسایی عوامل تاثیرگذار و با احتمال وقوع بالا و همینطور برای وزن دهی به روندها و از پرسشنامه دوم به منظور تعیین پابرجایی مدل‌های کسب‌وکار بهره برده شد. با پژوهش‌های صورت گرفته در زمینه روندهای مهم و موثر بر صنعت اپراتوری و مطالعات محقق، مهمترین روندها با توجه به دو شاخص عدم قطعیت و میزان تاثیر ارزیابی شدند. بر اساس تجزیه و تحلیل مدلهای کسب و کار استخراج شده مناسب برای اپراتورهای تلفن همراه, 4 لایه حوزه فعالیت (اتصال، محتوا، زمینه و تجارت) شناسایی و همچنین از ترکیب این چهار لایه اقدام به ایجاد ۱۵ مدل کسب و کار شد که از طریق برنامه متلب بر اساس معیارهای مجموع مطلوبیت، بیش بهینه مطلوبیت و ...، مدل کسب و کار شـماره 9 به ‌عنـوان پابرجاترین انتخاب شد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A robust model for the business of mobile operators in the transition to mobile broadband: The Hamrahe Avval case study

نویسندگان [English]

 • bita kamali seraj 1
 • jahanyar bamdad soofi 2
 • Mehdi Elyasi 3
 • abolfazl kazazi 4
1 allameh tabatabaei
2 faculty member of allameh tabatabaei university
3 Assistant Professor, faculty of accounting and management, Allameh Tabataba'i University
4 Assistant Professor, faculty of accounting and management, Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

The dominance of mobile operators in the value chain is at stake, and most mobile operators have not yet found an innovative way to respond to this challenge., the purpose of this study is to identify the steps of the robust business model of Iranian mobile phone companies in the face of broadband mobile technology. The present study is a qualitative-quantitative applied study that has used the futures research approach. In this study, 2 questionnaires were used. According to the research conducted in the field of important and effective trends in the mobile operator industry and the studies and experiences of the researcher, the most important trends were evaluated according to the two indicators of future uncertainty and impact and all the high-impact trends that were in the high probability matrix section are important for deciding the right business model. Based on the analysis of extracted business models suitable for mobile operators, 4 layers of activity areas (connection, content, context and trade) were identified and also from the combination of these four layers, 15 business models were created. MATLAB program was selected as the most consistent business model based on the criteria of total desirability, maximum optimal desirability, maximum minimum desirability, etc., No. 9 business model Was selected as the most robust model.

کلیدواژه‌ها [English]

 • robust planing
 • Business model
 • Mobile operators
 • Mobile broadband
 • تاریخ دریافت: 21 مهر 1400
 • تاریخ بازنگری: 20 بهمن 1400
 • تاریخ پذیرش: 03 اسفند 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 14 اسفند 1400