عوامل موثر بر یادگیری فناورانه شرکت‌ها در پروژه‌های همکاری تحقیقاتی با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی (مورد مطالعه: صنایع نفت، گاز و پتروشیمی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری، گروه مدیریت فناوری و کارآفرینی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت فناوری و کارآفرینی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 استادیار، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران.

چکیده

انجام پروژه­­های همکاری با دانشگاه­ها و مراکز پژوهشی، از روش­های متداول در دهه­های اخیر است. برخی از این پروژه­ها منجر به یادگیری برای صنعت شده­اند، درحالی‌که برخی دیگر یادگیری به همراه نداشته­اند. این مقاله به این موضوع پرداخته است که در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ایران چه عواملی بر یادگیری شرکت­ها در پروژه­های همکاری تحقیقاتی با دانشگاه­ها و مراکز پژوهشی تأثیر می­گذارند. بدین منظور، بامطالعه پیشینه پژوهش و انجام یک مطالعه کیفی، عوامل مؤثر بر یادگیری شرکت­های حوزه نفت، گاز و پتروشیمی در این پروژه­ها شناسایی‌شده و سپس در بخش کمی، مدل حاصل از مرحله قبل مورد آزمون قرارگرفته است. در بخش­های کیفی و کمی پژوهش، به ترتیب از روش­های تحلیل مضمون و مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده‌شده است. قلمرو زمانی پژوهش بین سال­های 1394 تا 1398 است. نتایج پژوهش، تأثیر ویژگی­های دانشگاه/ مرکز پژوهشی، صنعت، ارتباط طرفین، محیط همکاری و قابلیت­های رهبر تیم دانشگاه بر یادگیری شرکت­ها در این همکاری­ها را تائید کردند. همچنین زیرفاکتورهای وابستگی دانشگاه/ مرکز پژوهشی به بودجه عمومی، سازوکارهای کنترل همکاری توسط دانشگاه، صنعت و دولت، قوانین و رویه­ها، میزان تعاملات و مدیریت ­دانش از مهم‌ترین عوامل مؤثر شناسایی‌شده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Factors affecting the technological learning of companies in research collaboration projects with universities and research centers (Case study: oil, gas and petrochemical industries)

نویسندگان [English]

 • masoud ahmadi 1
 • Mohammad Naghi zadeh 2
 • Seyed Sorush Ghazinoori 2
 • mehdi goudarzi 2
 • saeed pakseresht 3
1 Department of Technology Management and Entrepreneurship, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
2 Department of Technology Management and Entrepreneurship, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
3 oil industry research center, tehran.iran
چکیده [English]

Learning in collaboration projects with universities and research centers is a common method in recent decades. Some projects have led to learning for the industry, while others have not. This article addresses the issue of what factors in the Iranian oil, gas, and petrochemical industry affect the learning of companies in collaboration projects with universities and research centers. For this purpose, by studying the research background and conducting a qualitative study, the factors affecting the learning of oil, gas, and petrochemical companies in these projects have been identified and then in the quantitative part, the model obtained from the previous stage has been tested. In the qualitative and quantitative parts of the research, the methods of thematic analysis and Structural Equation Modeling have been used, respectively. The research period covers the years 2014 to 2019. The results of the study confirmed the effect of characteristics of university/ research center, industry, mutual relations, collaboration environment, and university team leader on learning of companies. Also, the sub-factors of university/research center dependence on the public budget, cooperation control mechanisms by university, industry, and government, laws, and procedures, the number of interactions, and knowledge management have been identified as the most important effective factors.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Research Collaboration
 • Oil
 • Gas
 • and petrochemical industries
 • technological learning
 • University-Industry relationship
 • تاریخ دریافت: 23 مهر 1400
 • تاریخ بازنگری: 10 دی 1400
 • تاریخ پذیرش: 27 دی 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 14 اسفند 1400