ارزیابی تاریخی معافیت های مالیاتی شرکت‌های دانش بنیان و واحدهای فناور در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 پژوهشکده مطالعات فناوری، تهران، ایران

3 مرکز همکاری های تحول و پیشرفت

چکیده

یکی از ابزارهای مهم دولت در حمایت از فعالیت‌های تحقیق و توسعه بنگاه، به‌کارگیری مشوق‌های مالیاتی است. مطالعه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد ابزارهای مالیاتی عموماً در قالب هزینه‌ای و به‌صورت اعتبار مالیاتی به کار گرفته می‌شوند. تجربه اجرای مشوق‌های مالیاتی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان در ایران نشان می‌دهد که ابزار مالیات از رویکرد درآمد به سمت رویکرد هزینه‌ای حرکت کرده است. به‌منظور تدوین علل این گذار تاریخی، پژوهش مطالعه موردی کیفی و روش تحلیل محتوا برای استخراج مقولات محوری در این مقاله انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که از منظر اجرایی، مقولات ساده‌سازی اجرا و پایداری سیاست موردتوجه بوده است. از منظر اثربخشی نیز مقولات پوشش ریسک تحقیق و توسعه فناوری‌های بالا و تشویق به تحقیق و توسعه جدید اهمیت بیشتری در این گذار تاریخی داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Historical assessment of tax exemptions for knowledge-based companies and technology units in Iran

نویسندگان [English]

 • Meysam Narimani 1
 • Seyed Mohammad Sahebkar Khorasani 2
 • hamidreza sahari 3
1 IRAN
2 Assistant Professor at Technology Studies Institute
3 Center for Progress and Development of Iran
چکیده [English]

One of the important tools of government in supporting the research and development activities of the enterprise is the use of tax incentives. Study of developed countries shows that tax instruments are generally used in the form of expenditures and tax credit. The experience of implementing tax incentives in the Law on Supporting Knowledge-Based Companies and Institutions in Iran shows that the tax instrument has moved from the income approach to the expenditure approach. In order to collection the cause of this historical transition, in this research, a quality case study and content analysis method have been performed to extract the axial categories. The results show that in terms of implementation, the categories of implementation simplification and policy sustainability have been considered. In terms of effectiveness, the categories of high technology research and development risk coverage and encouraging new research and development have been more important in this historical transition.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Technology and Innovation Policy
 • Research and development Expenditures
 • Tax Exemption
 • Tax Credit
 • تاریخ دریافت: 25 شهریور 1400
 • تاریخ بازنگری: 06 اردیبهشت 1401
 • تاریخ پذیرش: 05 تیر 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 05 تیر 1401